Danışmanlık

Alanındaki Hizmetlerimiz

Marka Danışmanlığı

Marka stratejisi, Marka algısı, marka imgeleri, marka arketipi, markayı sembolize eden görsel, işitsel, metinsel içeriklerin düzeni ve kosteplerin tasarımı

İletişim Danışmanlığı

Kullanılacak iletişim araçlarının belirlenmesi, kullanılacak dilin belirlenmesi, Marka imajının gelişmesi ve kârlılığın artmasını engelleyen noktaları belirlenmesi,.

Pazarlama Danışmanlığı

Dijitalde ve konvansiyonelde gerçekleştirilecek pazarlama faaliyetleri ve kaynak tüketimlerinin belirlenmesi. Pazar karması, promosyon karması, ürün özelleştirme, konumlandırma çalışmalarının yapılması.

Satın Alma Yolculuğu Tasarımı

Tüketicinin ürünü satın almasından, ürünün karşısına ilk çıkmasına kadar olan yolculuğun belirlenmesi ve değişikliğe uğratılması.

Segmentasyon
ve Mozaikleme

Pazardaki kitlelerin sınıflandırılması, davranış kalıplarının ve algı kalıplarının belirlenmesi, pazarın mozaiklere ayrılarak segmentler bazında etkileşimin görüntülenmesi

Hedef Kitle Analizi

Ürün veya hizmetin hedef kitlesinin saptanması, ürün veya hizmetin özelleştirilerek hedef kitlelere uygun halde sunulması, hedef kitlenin davranış kalıplarına uygun yayınlar ve içerikler oluşturulması.

Bir pazarlama uzmanıyla konuşmaya hazır mısınız? Bize bir çağrı bırakın.

Kuruma özel hizmet

Danışmanlık alanındaki hizmetlerimiz pazarlama alanında 15 yıl üzeri deneyimi olan uzman çalışanlarımız tarafından firmanıza özel olarak geliştirilir ve sunulur.